pspv_psoe

A voltes amb l’avinguda Joaquín Dualde

El Sr. Alcalde de Betxí en el diari Mediterráneo, concretament en la secció La Rueda del 25-8-2016 ens ha deixat una mica perplexos, ja que les paraules que escriu es contradiuen amb les actuacions, que fa o que pretén fer l’equip de Govern de l’Ajuntament de Betxí.

Fa poc de temps en aquest mateix diari, feia referència a que volia incrementar les places d’aparcament reurbanitzant l’Avinguda J. Dualde, fent aparcar tots els cotxes en bateria, amb un projecte que en cap moment s’ha consultat al veïnat, que tindrà que posar-se un gual al baix del seu edifici per a poder entrar els vehicles, quan hi ha altres alternatives que resultarien molt més econòmiques: posem per exemple deixar com a públic el pàrquing de la Caixa Rural en hores fora d’oficina, urbanitzant la perllongació del carrer del Carme, comprant terrenys per a fer pàrquing en Virgilio Oñate, o d’altres solucions de promoció de pàrquing públic, o de forma cooperativa per al veïnat de la zona centre, que es vol peatonalitzar dins del casc urbà, i el que és més important, la inseguretat vial que comporta aquesta actuació sobre els vianants i els vehicles.

I en aquest article ens parla que s’identifica amb les paraules de l’arquitecte Norman Foster que té molt clar que els pobles del futur contindran més espai per a les persones i vosté es dedica, com a aposta personalista, a canviar tota una fesonomia d’una avinguda per a donar prioritat a l’aparcament de vehicles, una avinguda dissenyada el seu dia per a la seguretat del vianant i per facilitar als propietaris de les finques el poder guardar els seus vehicles dins dels garatjos sense haver de pagar guals, ja que algun d’ells cediren els terrenys i pagaren contribucions per a urbanitzar l’avinguda, que és una enveja per als pobles veïns.

Parla també de l’evidència que cada època duu les seues modes, però de vegades, passats uns anys,unes dècades, es torna a models anteriors i que a Europa la tendència des de fa anys és oferir als vianants més carrers i més places en detriments dels vehicles, i vosté ací també vol tornar a èpoques anteriors quan es suprimiren jardins del centre del poble per a dedicar-los a aparcament, és a dir, vol donar prioritat a les places de pàrquing de cotxes, segons les propostes que vol portar endavant, que ja ens està donant la impressió, que és una aposta personal i no del Grup que manté el Govern Municipal.

Continua dient, que salvant la distància, a Betxí, la majoria de persones i agents socials consultats en la Redacció del Pla Estratègic, a mitjà termini s’ha de potenciar que les persones es traslladen caminant o amb bici, oferint als xiquets/es la possibilitat de tornar a jugar als carrers com sempre. Acabant dient, que es deu redissenyar un nou urbanisme que pense més en les persones. I va, i vol començar redissenyant l’urbanisme construint més places de pàrquing, donar major inseguretat vial, tant als peatons, com als vehicles.

Si és veritat que vol redissenyar eixe nou urbanisme pensat per als xiquets i les persones ens tindrà al seu costat com a Grup municipal, cas contrari, com el tirar endavant l’aposta que ha fet per canviar la fesonomia de l’avinguda ens tindrà en contra. Ja li ho férem saber abans de la constitució de la nova Corporació, i anem a prendre totes les mesures de concienciació ciutadana i fins i tot legals, si ve el cas, per oposar-nos de forma contundent al projecte que vol tirar endavant.