eupv

Remunicipalitzem el servei de recollida de residus sòlids urbans

A Betxí hi ha dos Serveis essencials per a les persones que estan encomanats a empreses privades, el d’aigua potable a FACSA i el de recolida de Residus Sòlids Urbans (RSU) encomanada a la UTE formada per FCC, Fobesa i Lubasa.

El contracte re recollida de RSU va caducar ja fa uns anys i, en l’actualitat es prorroga anualment. Ara tenim l’oportunitat de valorar si és millor que aquest servei continue privatitzat o que es torne a gestionar directament per l’administració municipal.

Un ajuntament responsable ha d’avaluar les diverses alternatives que es plantegen i triar aquella que més beneficis i menys costos supose per als veïns i veïnes de Betxí. Els serveis municipals no paguen ni el 21 % d’IVA, ni el 6 % de benefici industrial, ni el 12% de despeses generals, que sí que s’han de pagar si la prestació es fa per una empresa privada.

Si el remunicipalitzem, l’estalvi anual per al nostre poble es situaria entre 58.500€ i 78.000€. Entre el 30 i el 40 % del pressupost actual.

Els serveis solen privatitzar-se amb contractes de molt llarga durada que beneficien l’empresa, però això dificulta moltíssim introduir millores si apareixen noves necessitats. Els materials es porten al límit i més enllà, els drets de treballadors i treballadores, la seguretat i higiene en el treball i en la prestació del servei no són les prioritats. Les empreses privades no tenen com objectiu donar ocupació de qualitat, ni respondre a les necessitats de la gent, ni realitzar el servei amb el mínim cost per als contribuents. El seu objectiu prioritari és guanyar diners i la resta de factors són secundaris.

Les administracions públiques, en canvi, sí que han de posar per davant la prestació del servei, les necessitats bàsiques de la gent abans que qualsevol guany econòmic.

Des del grup Municipal d’Esquerra Unida de Betxí defensem i exigim que la recollida de Residus Sòlids Urbans es remunicipalitze, perquè els serveis essencials -els béns comuns- han d’estar sota el control públic, perquè el municipi és l’administració que respon davant del veïnat i pot donar més ràpida resposta a les necessitats, demandes i queixes de la gent, i perquè organitzat amb honradesa i treball és molt més barat per als betxinencs i betxinenques.

El fet de mantenir la privatització simplement perquè siga més còmode per a l’equip de govern ens sembla irresponsable.