CONSELL DE REDACCIÓ


 

Edita: Ajuntament de Betxí

Direcció: Josep Antoni Meneu Gaya

Redacció: Enric Sorribes Roig

Correcció: Servei de Promoció del Valencià

Maquetació i impressió (edició impresa): Gráficas Guillamón, CB

Edició digital: Serveis Portal web Ajuntament de Betxí

Amb el suport de

AVL

Conselleria d'Educació