Novessendes inicia el Programa de Suport a Persones Emprenedores 2013

emprenedors_2013_novessendesLa Fundació Cívica Novessendes ha iniciat el Programa de Suport a Persones emprenedores 2013, el qual es desenvoluparà durant tot l’any i s’estructurarà en tres línies d’acció: Taller d’introspecció personal i identificació de la idea de projecte, el CLUB de Persones Emprenedores i accions obertes al públic en general.

La Fundació Cívica Novessendes treballa per abordar necessitats de la població a nivell local amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Conscients de la complicada situació econòmica per la qual travessem, i dels efectes que té aquesta crisi en les persones com a conseqüència de la pèrdua del treball, durant l’any 2012 el Patronat de la Fundació va dur a terme una experiència pilot de suport a persones del nostre municipi que volien iniciar una activitat professional sota la fórmula de l’auto-ocupació.

Aquesta activitat abordava, al mateix temps, el canvi personal i el professional, així com la possibilitat de compartir amb altres persones en la mateixa situació reflexions i projectes. També constatava la necessitat d’un suport més continuat per a la implementació del projecte professional dels participants, així com l’oportunitat perquè puguen participar altres agents involucrats en el desenvolupament econòmic i social del nostre entorn.

Fruit d’aquesta experiència i del compromís de la Fundació amb les persones de Betxí i el seu desenvolupament, per a 2013 es llança una iniciativa més ampla amb el suport de l’Ajuntament de Betxí, el Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics, el CEEI de Castelló, la Cambra de Comerç, MIcroBank de La Caixa, o diversos empresaris de Betxí que recolzen als emprenedors mitjançant la tècnica del mentoring.

En aquest context, des del mes de febrer s’ha iniciat el Programa de Suport a Persones emprenedores 2013, el qual es desenvoluparà durant tot l’any i està estructurat en base a tres línies d’acció. En primer lloc, el Taller d’introspecció personal i identificació de la idea de projecte actuarà com a lloc de trobada de persones que volen fer un canvi en l’àmbit professional; treballarà des de la reflexió personal i compartida, cercant altra mirada sobre la situació que envolta als participants i la pròpia. D’altra banda, el CLUB de Persones Emprenedores ha de permetre que les persones es capaciten alhora que reforcen la seua idea de negoci, mitjançant l’ús d’instruments per a l’empreniment. Finalment, mitjançant accions obertes al públic en general es tractaran temes més globals per a la seua divulgació, anàlisi i discussió entre els assistents, de manera que es puga donar llum en alguns aspectes i en qualsevol cas esbrinar solucions a les problemàtiques que es tracten. També té la finalitat de sensibilitzar per a que altres persones es plantegen l’opció emprenedora com una solució front una crisis laboral.

Com inscriure’s

Dirigir-se a la Fundació Cívica Novessendes per una de les següents vies:

• Per telèfon al núm. 964 62 00 10

• Per email a l’adreça info@novessendes.org

• Personalment en el centre cívic de Novessendes: Av. Primer de maig, 23 de Betxí (horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:00)

Programa Suport a Persones Emprenedores 2013 (pdf)

Xarrada informativa sobre el nou Reglament de facturació

Reglament de facturacióEl Consorci gestor del pacte territorial per l’ocupació dels municipis ceràmics organitzarà una xarrada informativa sobre el nou reglament de facturació i altres novetats fiscals, dirigida a pimes, autònoms, comerciants i públic en general.

Per poder dur a terme aquesta activitat cal la inscripció d’un mínim de 15 persones, que es podrà realitzar en les oficines municipals. 

Entre las tasques que du a terme el programa de “Potenciació de l’autoocupació i suport a les PIMES” del “Pacte Ceràmic” es troba l’oferiment d’un servei personalitzat a l’empresari sobre temes que puguen resultar interessants, com subvencions, ajudes, xarrades que resulten d’interés, etc.

Per això, des del Consorcio de Pacte Ceràmic s’ofereix a tots els municipis consorciats la següent xarrada informativa:

“Informació a Pimes: el nou reglament de facturació i altres novetats fiscals”.

El passat dia 1 de gener va entrar en vigor el nou Reglament de facturació, que afecta a la totalitat de Pimes, professionals i autònoms. Al respecte, tot i que la majoria d’empreses disposen d’assessors i gestors, existeix molta desinformació en relació a aquest tema.

Entre altres, els canvis fonamentals que introdueix el reglament afecten a la desaparició dels tiquets, que ja no podran ser emesos i perden qualsevol valor fiscal o comptable; a la distinció entre la factura normal i la factura simplificada, en funció de l’import, bé o servei, destinatari, etc; i a l’obligació de facturar en el mateix mes de la prestació del servei o de lliurament del bé.

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer les novetats que s’introdueixen en el Reglament de facturació i estudiar les implicacions directes en l’activitat i operativa habitual de les PIMES.

Les llistes d’inscripció es troben a la vostra disposició en les oficines de l’Ajuntament.

Pacte ceràmic: Activitat formativa d’agricultura ecològica

pacte_ceramicEl Consorci gestor del pacte territorial per l’ocupació dels municipis ceràmics la seua àrea d’influència de la província de Castelló convoca el procediment per a la selecció de l’alumnat per a l’activitat formativa dirigida a persones en situació de desocupació inscrites en el SERVEF dintre del projecte “Supermercat KM0, projecte de viabilitat per a la nostra agricultura”, elaborat pel citat Consorci per al període 2012/13.

L’activitat formativa és “Agricultura Ecològica”, d’una duració de 490 h. teòriques i pràctiques en camp, en horari de 8 a 14 h., impartides en el Centre de Formació Municipal de Borriana. L’assistència al curs és obligatòria i si se superen més de quatre faltes injustificades l’alumne perdrà la plaça.

El sistema de selecció serà el concurs de valoració de mèrits, d’acord amb els criteris que es recullen a les bases de la convocatòria.

El model de sol·licitud es trobarà en el blog del Consorci, en la seu del Consorci (C/ Balmes, 2-4ª planta – 12200 Onda), en els ajuntaments consorciats i en les seus de CEC, CEPYMEC, CCOO i UGT, i en el BOP. Una vegada complimentada la sol·licitud, junt amb la documentació requerida, es presentarà en el Registre d’entrada del Consorci, en l’oficina del PROP o per qualsevol dels procediments que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (L.30/92), a partir de la publicació d’estes bases en el BOP. El final del termini de presentació de sol·licituds serà el 8 de febrer de 2013.

..: Bases de la convocatòria

..: Model de sol.licitud

El Consorci del Pacte Ceràmic inicia el servei de “Potenciació de l’autoocupació i suport a les Pimes”

pacte_ceramicA partir del 3 de desembre, qualsevol persona o empresa que necessite assessorament en la creació del seu projecte empresarial, pot dirigir-se al Viver d’Empreses de Vila-real, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 15 hores. L’Ajuntament facilitarà el contacte entre les persones o empreses interessades i els  tècnics del projecte.

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la província de Castelló ha posat en marxa el projecte “Potenciació de l’autoocupació i suport a les Pimes” dintre del programa d’actuació per al període 2012 i 2013.

Aquest projecte va dirigit tant a persones desocupades interessades en la creació del seu negoci com a empreses ja creades que necessiten assessorament.

El Consorci gestor vol donar a conèixer les possibilitats de creació del propi lloc de treball a persones en situació de desocupació i a joves com a primera ocupació, facilitant la tramitació per a la creació de la pròpia empresa i la formació bàsica necessària per a l’inici de l’activitat. El servei també va dirigit a pimes, amb l’oferiment d’assessorament i formació per tal de donar suport en l’èxit del negoci i fer possible la creació d’ocupació.

Sessió informativa del Pacte Ceràmic

El Consorci gestor del Pacte Ceràmic organitza una xarrada informativa dirigida a responsables d’empreses, emprenedors i persones en situació d’atur.

L’acte tindrà lloc en la Casa de la Cultura de Betxí (C/ del Dr. Ortells, 1), el proper dimarts, dia 24 d’abril, a partir de les 19.30 hores.

La gerent del Pacte Ceràmic, Rosana Capilla, abordarà temes relacionats amb els programes d’ocupació que el Consorci porta a terme per a la recol·locació de treballadors de sectors en crisi, així com aquells destinats a la creació d’empreses, assessorament empresarial i investigació del mercat de treball.

Pacte ceràmic: programes actius

Consorci gestor del pacte territorial per l’ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la província de Castelló porta a terme diversos programes relacionats amb les necessitats concretes del territori.

Entre els citats programes es troben els destinats a la creació d’empreses i els de tutorització i assessorament empresarial. En el primer dels casos, es duen a terme actuacions d’assessorament i acompanyament d’un total de 36 emprenedors. D’altra banda, l’objectiu del programa de tutorització d’empreses és potenciar el manteniment d’aquestes i assegurar-ne la viabilitat en el mercat de treball. Les activitats s’han adreçat tant a projectes de nova creació com a empreses del sector ceràmic amb un major índex de desocupació.

Les accions desenvolupades cap a les empreses s’inicien amb una primera reunió per tal d’establir les pautes a seguir; es recullen les dades i es fa un estudi de l’empresa, analitzat les possibles debilitats i amenaces. D’altra banda, l’empresari pot transmetre els dubtes i preguntes en relació a una sèrie de matèries concretes i sobre les quals necessita un assessorament.

Més informació:

>> Contacte