Cal evitar les brutícies generades pels gossos domèstics

El regidor d’Esquerra Unida Javier Delgado, responsable de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Betxí, continua amb la campanya iniciada en el mes d’octubre per tal de conscienciar la ciutadania sobre de la necessitat d’evitar les brutícies generades pels gossos domèstics.

La mesura que s’ha dut a terme ha consistit a col·locar, en els principals carrers del municipi on s’acumulen un major número d’excrements i punxades en cadascun d’ells, banderetes amb informació de la sanció màxima que, d’acord amb la normativa local, es pot imposar a les persones propietàries dels gossos que no recullen la brutícia que estos generen.

No és l’objectiu d’esta regidoria la recaptació de diners a través d’estes sancions, però atès el trist estat en què es troben algunes zones del municipi per la deixadesa d’alguns veïns i veïnes que no respecten el bé comú, no quedarà una altre remei més que el compliment estricte de la normativa, tal i com s’ha comunicat ja al responsable de la Policia Local.

L’Ajuntament i Ecovidrio promouen el reciclat de vidre en l’hostaleria

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Betxí, en col·laboració amb l’entitat Ecovidrio, realitzarà una campanya de recollida selectiva d’envasos de vidre, dirigida específicament als establiments de restauració de la localitat.

Amb aquesta campanya no sols es pretén continuar millorant els objectius de recuperació i reciclatge i minimitzar el volum de residus recuperables que acabarien en l’abocador, sinó facilitar als empresaris hostalers de Betxí la correcta gestió d’aquest residu.

Aquesta experiència es realitzarà sense cap repercussió econòmica per a l’activitat empresarial. Tan sols es sol·licita que, tal i com es fa fins ara, es continue amb la separació de la fracció de residus d’envasos de vidre de la resta de fems.

Per a facilitar aquesta tasca, es proporcionaran els mitjans suficients perquè els interessats puguen realitzar, de la manera més senzilla, còmoda i eficient aquesta separació i el seu posterior depòsit en el corresponent contenidor, així com tota la informació per a això.

L’Ajuntament de Betxí i l’entitat Ecovidrio col·locaran un nou tipus de contenidors de recollida selectiva de vidre pròxim als locals interessats i entregaran, de forma totalment gratuïta, un carro adaptat per al transport i ràpid abocament dels residus d’envasos de vidre en els nous contenidors. En els pròxims dies, personal de l’entitat Ecovidrio entregarà el citat dispositiu.

El responsable de la Regidoria de Medi Ambient, Javier Delgado, espera que aquesta iniciativa siga de l’interés del sector i desitja que el major número d’empresaris col·laboren a millorar la recollida selectiva de residus d’envasos de vidre en el municipi.

Ajuda’ns a mantindre el poble net

Degut al malestar que ocasionen en el veïnat “les caques dels gossos” que trobem per tot arreu de la via pública, l’Ajuntament vol fer una crida als propietaris d’animals perquè es consciencien de la utilització de les bosses per a la recollida d’excrements, encara que som sabedors que hi ha gent que ja les utilitza.

L’animalet caldrà que hi vaja lligat i acompanyat del propietari, qui es compromet a recollir les seues defecacions. Recordeu que a l’entrada de l’Ajuntament hi ha un dispensari de bosses destinades per aquest ús.

L’imcompliment de l’ordenança pot ser motiu de denúncia, que podrà ser comunicada per qualsevol veí testimoni de la incidència, així com per la policia local.

Ajuda’ns a mantindre net el teu poble.