El projecte “Horts per a la gent” adjudicarà noves parcel.les

Horts urbansEl projecte d’Horts Urbans Ecològics amplia en número de parcel.les i obri el termini per a la presentació de noves sol.licituds a partir del dia 11 de febrer

Ara fa un any, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat la posada en marxa del programa d’Horts Urbans Ecològics de Betxí, elaborat per la Regidoria de Medi Ambient. Aquesta proposta pretenia contribuir a la regeneració dels espais urbans deteriorats, amb la recuperació del valor de la terra i dels usos tradicionals de l’agricultura, i suposava una alternativa cultural i d’oci.

La iniciativa dels Hort Urbans Ecològics, oberta a tota la ciutadania de Betxí, però especialment a les persones i famílies que travessen per una delicada situació econòmica, es va posar en marxa durant el mes d’abril de 2012 amb l’adjudicació de 31 parcel.les.

A la vista de la bona acollida del projecte, i atesa la demanda per a l’ampliació dels terrenys a conrear, des de la regidoria de medi ambient s’ha procedit a gestionar el condicionament de noves parcel.les que hi possibiliten l’accés d’un major nombre de persones.

La convocatòria per a l’adjudicació de les noves parcel.les va destinada als veïns i veïnes de Betxí, inscrits en el Padró municipal d’habitants, que podran presentar la sol.licitud, segons el model normalitzat, a partir del dilluns 11 de febrer i fins al dimecres 20 de febrer.

Les persones que, abans de l’obertura del nou termini, ja van manifestar per escrit el seu desig de prendre part en el projecte d’Horts Urbans Ecològics, hauran de presentar una nova sol.licitud d’acord amb el model de la convocatòria.

Més informació: www.betxi.es

Curs d’horticultura ecològica II

Com a continuació de les sessions realitzades durant la primavera passada, la Regidoria de Medi Ambient posa en marxa, a partir del 6 d’octubre, el CURS D’HORTICULTURA ECOLÒGICA (II). La present edició, amb nous continguts, es durà a terme els dissabtes, de 10 a 13 hores, en la Cambra Agrària, i es prolongarà fins al 22 de desembre.

Les places del curs són limitades, i el termini d’inscripcions s’obrirà el dilluns 24 de setembre, fins a l’1 d’octubre, en l’Edifici Cervantes (Formació de Persones Adultes), en horari de 16 a 20 hores.

Finaliza el Curso de Horticultura Ecológica

El pasado día 2 de junio finalizó el Curso de Horticultura Ecológica organizado por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Betxí, en colaboración con la Caixa Rural de Betxí.

La actividad se inició el pasado 31 de marzo, y se ha llevado a cabo durante 6 sesiones en horario de 10 a 14 horas.

El curso, impartido por Pascual Ayet (que cuenta con una gran experiencia en agricultura ecológica), ha abordado aspectos prácticos relacionados con la planificación y las técnicas de cultivo. Esta iniciativa ha supuesto para la Concejalía de Medio Ambiente una motivación extra para continuar en la línea de formación; sobre todo, en lo que se refiere al éxito de participación y la implicación y el interés que han mostrado todos los asistentes.

En ese mismo sentido, y con la finalidad de que la iniciativa tenga continuidad, tenemos previsto poner en marcha otro nuevo curso, que se impartiría todos los sábados comprendidos entre el 6 de octubre y el 22 de diciembre, en horario de 10 a 13 horas.

La inscripción se realizará en las oficinas de Formación Permanente de Adultos, en el período que se establezca a tal efecto.

Curs d’horticultura ecològica

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Betxí, amb la col.laboració de la Caixa Rural de Betxí, organitza el “Curs d’horticultura ecològica”. 

Més de 50 persones han estat inscrites al curs, que abordarà aspectes pràctics relacionats amb la planificació i les tècniques de cultiu.

L’activitat, que s’iniciarà a partir del dissabte 31 de març, es durà a terme en el Centre Públic Municipal de Formació de Persones Adultes (Edifici Cervantes) durant els dies 31 de maç, 14 i 21 d’abril, i 5, 12 i 19 de maig, en sessions de 10 a 14.00 hores.

Es presenta el projecte d’Horts Urbans

El projecte d’horts urbans ecològics serà presentat el proper divendres, dia 24 de febrer, en un acte públic que tindrà lloc, a partir de les 19.30 hores, en la Biblioteca Municipal. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el passat 15 de febrer, va aprovar per unanimitat tots els grups polítics la posada en marxa del programa d’Horts Urbans Ecològics de Betxí, elaborat per la Regidoria de Medi Ambient. Aquesta proposta pretén contribuir a la regeneració dels espais urbans deteriorats, amb la recuperació del valor de la terra i dels usos tradicionals de l’agricultura, i suposa una alternativa cultural i d’oci.

La iniciativa dels Hort Urbans Ecològics està oberta a tota la ciutadania de Betxí i, especialment, a les persones i famílies que travessen per una delicada situació econòmica ocasionada per la crisi.

L’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament suposa l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal que regularà l’ús dels horts i obri un període d’informació pública de trenta dies per tal que les persones interessades puguen presentar al.legacions i suggeriments abans de la posterior aprovació definitiva i entrada en vigor del text.