L’Ajuntament amplia excepcionalment l’horari de tancament d’establiments públics

L’ampliació afectarà a l’horari general del tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en Betxí els dies 22 de març i 11 i 12 d’abril, amb motiu de la celebració del “Mig any fester” i del Ral.li Transbetxí.

L’Ajuntament, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 16 de març, ha autoritzat l’ampliació de l’horari de tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

calendarEn primer lloc, s’amplia excepcionalment l’horari de tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en una hora, respecte del fixat, amb caràcter general, per l’Ordre de la Conselleria de Governació per a l’any 2015, en les següents dates:

– Diumenge, 22 de març de 2015 (” Mig Any Fester”).
– Dissabte, 11 d’abril de 2015 (Ral.li Transbetxí 2015).
– Diumenge, 12 d’abril de 2015 (Ral.li Transbetxí 2015).

En segon lloc, s’amplia en les mateixes dates l’horari de tancament de les terrasses ubicades en la via pública, que estiguen degudament autoritzades, fins l’1,30 h. de la matinada.

La resolució dictada per l’alcaldia recorda als titulars dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que hauran d’acomplir amb la normativa en matèria de contaminació ambiental i acústica, així com amb la resta de normes d’aplicació.

L’Ajuntament amplia els horaris dels establiments

L’ampliació tindrà efectes a partir del dia 4 de juliol i fins al 28 de setembre de 2014, durant els caps de setmana i vespres de festius.

calendarL’Ajuntament de Betxí, mitjançant resolució de l’alcaldia de 27 de juny de 2014, ha autoritzat l’ampliació de l’horari general dels establiments públics, durant l’època d’estiu, conforme al que estableix l’article 12 de l’Ordre 8/13, d’11 de desembre de la Conselleria de Governació i Justícia, per la que es fixen els horaris dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l’any 2014.

La ampliació (prolongació de l’horari general de finalització), tindrà efectes des del dia 4 de juliol al 28 de setembre de 2014, ambdós inclosos, durant els caps de setmana (divendres i dissabte) i vespres de festa, conforme al següent detall:

• Grup B: Mitjà hora fins a les 4,00 hores.
Cafés-Teatre.
Cafés-Concert.
Cafés-Cantant.
Pubs i Karaokes.
Sales d’Exhibicions Especials.
• Grup J: Una hora fins a les 2,30 hores.
Ciber-Cafés.
Restaurants.
Café, Bar.
Cafeteries.
• Grup L: Mitja hora fins a les 4,00 hores.
Salons de Banquets.

L’Ajuntament amplia, excepcionalment, els horaris dels establiments públics

Coincidint amb la celebració del Ral.li Transbetxí, l’Ajuntament de Betxí ampliarà els horaris dels establiments públics en una hora durant els dies 26 i 27 d’abril de 2014.

calendarL’alcaldia presidència de l’Ajuntament de Betxí, mitjançant decret dictat en data 04/04/2014, ha resolt ampliar excepcionalment l’horari dels espectacles públics, activitats recreatives  establiments públics en una hora, respecte del fixat amb caràcter general per l’Ordre de la Conselleria de Governació per a l’any 2014, els dies 26 i 27 d’abril de 2014.

Durant el mateix període, l’horari de terrasses existents en la via pública s’ampliarà fins a l’1,30 hores de la matinada.

El decret de l’alcaldia recoda als titulars dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que hauran d’acomplir el que estableixen les prescripcions legals en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Piscina Municipal, temporada 2011

Us donem la benvinguda al blog ajbetxí, un espai del Servei Web de l’Ajuntament de Betxí que té com a objectiu servir de plataforma de comunicació entre els usuaris de la xarxa i el consistori. Aquest és l’espai social que serveix com a plataforma de suport als nostres llocs en Facebook i Twitter.

Comencem.

A partir del proper 1 de juliol, la Piscina Municipal inicia la temporada d’estiu 2011: 

De l’1 de juliol i fins al 31 d’agost: consulteu els horaris de matí i vesprada.

La Piscina Municipal oferirà cursets d’aprenentatge i manteniment per a totes les edats.