EBetxí Culturaldita: Ajuntament de Betxí

Direcció: Josep Antoni Meneu Gaya

Coordinació: Enric Sorribes Roig

Correcció: Servei de Promoció del Valencià i Christian Úbeda Verdet

Disseny i maquetació (edició impressa):  Christian Úbeda Verdet

Fotos: Ajuntament de Betxí

Impressió (edició impresa): Gráficas Guillamón, CB

Edició digital: Serveis Portal web Ajuntament de Betxí

www.betxi.es

www.ajbetxibim.wordpress.com