El passat mes de gener, el fotògraf José Antonio Arias, “Keko”, va realitzar una exposició al voltant dels principals artistes plàstics de les comarques de Castelló. En esta exposició tingueren cabuda dos artistes de betxí: Miguel Gozalbo i J. Rafael Mesado.

Miguel Gozalbo
Miguel Gozalbo

Miguel Gozalbo és un dels escultors més importants de les nostres comarques per la qualitat de les seues obres, que en nombroses ocasions han sigut valedores de diversos premis. Moltes de les seues obres es troben en espais a l’aire lliure, com en Borriana, ubicada en plaça de les Monges, en Castellón, ubicada en l’Escola Oficial d’Idiomes, en la Universitat Jaume I (Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Económiques (2 murals), àrea Jurídico-Econòmica (4 escultures), Biblioteca (6 murals), etc.. En Betxí hi ha una escultura seua en l’Institut. A més ha participat en exposicions individuals i col·lectives i en fires com ARCO o Arte Lisboa.

J. Rafael Mesado
J. Rafael Mesado

J. Rafael Mesado és a la vegada pintor, poeta i teòric de la literatura. Per això, ”Keko” ha dut a dir d’ell: “D’esta forma, és comprensible que en els seus llenços la intertextualitat explícita siga la protagonista, oferint una relectura icònica de la pintura clàssica”. Com a poeta, recentment vam presentar el seu poemari “Samsara”. Entre els seus estudis teòrics cal mencionar: “Revistas Postismo y La Cerbatana, inicio de la poesía de vanguardia en la posguerra española”, “Abismos y mesetas: territorios radicales de la poesía de Carlos Edmundo de Ory” i “Miradas retrospectivas sobre el postismo y la poesía de Carlos Edmundo de Ory”.