L’Ajuntament amplia excepcionalment l’horari de tancament d’establiments públics

L’ampliació afectarà a l’horari general del tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en Betxí els dies 22 de març i 11 i 12 d’abril, amb motiu de la celebració del “Mig any fester” i del Ral.li Transbetxí.

L’Ajuntament, mitjançant resolució de l’alcaldia de data 16 de març, ha autoritzat l’ampliació de l’horari de tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

calendarEn primer lloc, s’amplia excepcionalment l’horari de tancament dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en una hora, respecte del fixat, amb caràcter general, per l’Ordre de la Conselleria de Governació per a l’any 2015, en les següents dates:

– Diumenge, 22 de març de 2015 (” Mig Any Fester”).
– Dissabte, 11 d’abril de 2015 (Ral.li Transbetxí 2015).
– Diumenge, 12 d’abril de 2015 (Ral.li Transbetxí 2015).

En segon lloc, s’amplia en les mateixes dates l’horari de tancament de les terrasses ubicades en la via pública, que estiguen degudament autoritzades, fins l’1,30 h. de la matinada.

La resolució dictada per l’alcaldia recorda als titulars dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que hauran d’acomplir amb la normativa en matèria de contaminació ambiental i acústica, així com amb la resta de normes d’aplicació.