Acord per a millorar el riu Sec

La regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de Betxí i la Fundació Limne han treballat de manera conjunta els últims mesos amb l’objectiu de dissenyar un projecte de custòdia fluvial, que fomente la conservació i millora del riu Sec a través d’activitats i propostes de participació ciutadana i voluntariat ambiental.

Quiropters060914Els rius i les zones humides constituïxen hàbitats naturals d’alt valor, conformen paisatges culturals i posseïxen un gran atractiu social. Els hàbitats de ribera, especialment la seua vegetació, tenen una gran importància en la millora de la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua, proporcionen refugi i recursos a una gran varietat d’espècies i són un element essencial per a la conservació de la biodiversitat.

La custòdia fluvial és un mecanisme de conservació, un engranatge que permet generar la corresponsabilitat dels usuaris i propietaris vinculats a rius i zones humides en col·laboració amb les administracions competents i entitats conservacionistes, en un ànim de treballar junts per afavorir la conservació de la biodiversitat i la millora de l’estat ecològic.

La Fundació Limne porta temps estenent esta metodologia per tot el territori. Sales Tomás, directora de Limne, explica que a estos projectes els anomenen “Adopcions de Riu”, no perquè existisca una voluntat de propietat, sinó pel fet que la gent acaba vinculant-se a nivell personal en la cura i manteniment del tram de riu que passa pel seu municipi. Amb les Adopcions de Riu es fomenta que grups de voluntariat participen de forma indirecta en la gestió dels terrenys situats en els rius o el seu entorn immediat.

Durant els propers mesos les entitats promotores i els voluntaris i voluntàries que es sumen al projecte, organitzaran jornades per a conèixer millor el nostre entorn i vore quines activitats podem fer per millorar-lo: el proper 6 de setembre s’organitzarà una jornada divulgativa en què s’ensenyarà com s’estudien les poblacions d’un dels grups de mamífers més amenaçats de la Comunitat Valenciana: les rates penades. Es tracta, en efecte, d’un grup d’animals poc conegut, entre els que es troben algunes espècies en perill d’extinció, com Myotis capaccinii.

Els quiròpters, a pesar de gaudir d’una injustificada mala fama, són una peça clau en la gestió dels ecosistemes mediterranis, sent especialment destacable el seu paper en el control d’insectes i plagues: la capacitat depredadora de cada rata penada s’ha arribat a situar entre els 600-1.000 insectes/hora, per la qual cosa protegir-los pot resultar d’especial interés en zones de cultiu agrícola.

Limne també organitzarà una jornada el proper 3 d’octubre per estudiar un altre grup de vertebrats amenaçats: els amfibis. S’explicarà als assistents quines espècies tenim, com identificar-les i com calcular la permeabilitat dels ecosistemes aquàtics del municipi a través de l’observació de certs indicadors.

Com a complement a les activitats formatives s’ha programat pel 18 d’octubre una jornada de millora del riu que consistirà en la retirada de residus sòlids urbans, una neteja de riu que se sumarà a la campanya Mans al Riu, que es porta a terme per tota la Comunitat Valenciana, sumant a la seua darrera edició vora 350 voluntaris i propiciant la retirada de 5 tones i mitja de residus dels nostres rius.