L’Ajuntament amplia els horaris dels establiments

L’ampliació tindrà efectes a partir del dia 4 de juliol i fins al 28 de setembre de 2014, durant els caps de setmana i vespres de festius.

calendarL’Ajuntament de Betxí, mitjançant resolució de l’alcaldia de 27 de juny de 2014, ha autoritzat l’ampliació de l’horari general dels establiments públics, durant l’època d’estiu, conforme al que estableix l’article 12 de l’Ordre 8/13, d’11 de desembre de la Conselleria de Governació i Justícia, per la que es fixen els horaris dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l’any 2014.

La ampliació (prolongació de l’horari general de finalització), tindrà efectes des del dia 4 de juliol al 28 de setembre de 2014, ambdós inclosos, durant els caps de setmana (divendres i dissabte) i vespres de festa, conforme al següent detall:

• Grup B: Mitjà hora fins a les 4,00 hores.
Cafés-Teatre.
Cafés-Concert.
Cafés-Cantant.
Pubs i Karaokes.
Sales d’Exhibicions Especials.
• Grup J: Una hora fins a les 2,30 hores.
Ciber-Cafés.
Restaurants.
Café, Bar.
Cafeteries.
• Grup L: Mitja hora fins a les 4,00 hores.
Salons de Banquets.