L’Ajuntament amplia, excepcionalment, els horaris dels establiments públics

Coincidint amb la celebració del Ral.li Transbetxí, l’Ajuntament de Betxí ampliarà els horaris dels establiments públics en una hora durant els dies 26 i 27 d’abril de 2014.

calendarL’alcaldia presidència de l’Ajuntament de Betxí, mitjançant decret dictat en data 04/04/2014, ha resolt ampliar excepcionalment l’horari dels espectacles públics, activitats recreatives  establiments públics en una hora, respecte del fixat amb caràcter general per l’Ordre de la Conselleria de Governació per a l’any 2014, els dies 26 i 27 d’abril de 2014.

Durant el mateix període, l’horari de terrasses existents en la via pública s’ampliarà fins a l’1,30 hores de la matinada.

El decret de l’alcaldia recoda als titulars dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que hauran d’acomplir el que estableixen les prescripcions legals en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Subvencions a entitats 2014

S’obri el termini de la convocatòria per a la sol.licitud de subvenció a entitats privades per a la realització d’activitats culturals, esportives i socials corresponents a l’exercici de 2014.

Betxí CulturalEl Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 44, de 10 d’bril de 2014, publica l’aprovació de les bases i la convocatòria per les quals es regeix la concessió de subvencions a entitats privades per a la realització d’activitats culturals, esportives i socials corresponents a l’exercici de 2014.

Els beneficiaris de les subvencions seran les persones o entitats culturals, esportives i socials, inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de Betxí, que realitzen activitats culturals, esportives i socials en el municipi de Betxí durant l’exercici 2014. També podran sol.licitar la subvenció aquelles associacions que, tot i no tenir residència a Betxí, realitzen activitats que a criteri de l’Ajuntament repercutisquen en la societat de Betxí, així com aquells esportistes locals de Betxí que participen en competicions oficials.

Les sol.licituds de les persones o entitats interessades es podran presentar en el termini de 15 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

Consulteu les bases i el document de sol.licitud en el següent enllaç al portall web de l’Ajuntament de Betxí.

..: Subvencions cultura 2014

Comença la campanya de la Renda 2013

Banner_renta_2013_ca_es

L’Agència Tributària ha posat en marxa la campanya de la Renda 2013. En la present edició ha incorporat el nou servei d’obtenció i confirmació de l’esborrany amb PIN24H (sense certificat electrònic).

Igualment, es troba disponible el conegut servei RENO d’obtenció del número de referència de l’esborrany.

Per tal de col.laborar en la difusió dels nous serveis disponibles per als contribuents, adjuntem dos breus guies explicatives així com l’accés directe als portals web.