Comparteix cotxe!

Banner Cotxe 1A partir de l’1 de març, l’Ajuntament de Betxí, a través de la Regidoria de Medi Ambient, posa en marxa la iniciativa “Compartir cotxe”, amb la voluntat de fomentar entre la població un ús més racional del cotxe.

El servei consisteix a facilitar la trobada de persones interessades en compartir el vehicle privat a l’hora d’anar a treballar, a estudiar o fer un viatge puntual.

Compartir cotxe té com a finalitat facilitar als ciutadans i a les ciutadanes un altra alternativa en el seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat, disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats així com millorar la utilització de l’espai públic.

Compartir cotxe el trobaràs al web municipal (www.betxi.es) o a www.compartir.org on voràs online les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant a tu. Voràs quines són les teues preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podràs deixar un missatge electrònic a aquelles persones que consideres adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata, gratuïta i sense intermediaris.

Flyer Clica

Xarrada informativa sobre el nou Reglament de facturació

Reglament de facturacióEl Consorci gestor del pacte territorial per l’ocupació dels municipis ceràmics organitzarà una xarrada informativa sobre el nou reglament de facturació i altres novetats fiscals, dirigida a pimes, autònoms, comerciants i públic en general.

Per poder dur a terme aquesta activitat cal la inscripció d’un mínim de 15 persones, que es podrà realitzar en les oficines municipals. 

Entre las tasques que du a terme el programa de “Potenciació de l’autoocupació i suport a les PIMES” del “Pacte Ceràmic” es troba l’oferiment d’un servei personalitzat a l’empresari sobre temes que puguen resultar interessants, com subvencions, ajudes, xarrades que resulten d’interés, etc.

Per això, des del Consorcio de Pacte Ceràmic s’ofereix a tots els municipis consorciats la següent xarrada informativa:

“Informació a Pimes: el nou reglament de facturació i altres novetats fiscals”.

El passat dia 1 de gener va entrar en vigor el nou Reglament de facturació, que afecta a la totalitat de Pimes, professionals i autònoms. Al respecte, tot i que la majoria d’empreses disposen d’assessors i gestors, existeix molta desinformació en relació a aquest tema.

Entre altres, els canvis fonamentals que introdueix el reglament afecten a la desaparició dels tiquets, que ja no podran ser emesos i perden qualsevol valor fiscal o comptable; a la distinció entre la factura normal i la factura simplificada, en funció de l’import, bé o servei, destinatari, etc; i a l’obligació de facturar en el mateix mes de la prestació del servei o de lliurament del bé.

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer les novetats que s’introdueixen en el Reglament de facturació i estudiar les implicacions directes en l’activitat i operativa habitual de les PIMES.

Les llistes d’inscripció es troben a la vostra disposició en les oficines de l’Ajuntament.