El Consell Escolar Municipal al.legarà contra la proposta de Conselleria de retallar unitats educatives

CEIP Cervantes - J. DualdeEl Consell Escolar Municipal, reunit en sessió extraordinària celebrada el dimarts 5 de febrer, va acordar, per unanimitat, presentar al·legacions a la proposta de supressió d’una unitat d’infantil i dos de primària.

Amb aquest acord, el Consell Escolar Municipal pretén pal·liar estes previsions de la Conselleria d’Educació i intentarà defensar la possibilitat del manteniment d’una tercera unitat en segon de primària.  Així, segons va exposar el director de l’Escola Cervantes – J. Dualde, Cristóbal Mollar, es preveu que per al proper curs segon de primària estarà conformat per 59 alumnes, alguns dels quals tenen dictàmens específics que aconsellen, per part de la mateixa Conselleria d’Educació, que en estos casos hi haja reducció d’alumnes per aula. Per tant, es pretén que s’aplique la mateixa norma educativa per tal de frenar l’eliminació d’esta unitat.

Les al·legacions aniran acompanyades d’un escrit presentat per l’AMPA de l’escola i que demana, específicament, que es tinga en compte que les previsions inicials poden variar sensiblement al llarg de l’any amb la vinguda de xiquets de fora a causa de la temporada citrícola, de manera que és possible que en alguns casos fins i tot se superen les ràtios marcades per Conselleria.

La reducció d’unitats ve motivada, fonamentalment, pel fet que en els últims anys la conselleria ha augmentat la ràtio d’alumnes per aula. A més, esta circumstància coincideix amb la davallada notable de la natalitat que han experimentat poblacions com Betxí, cosa que ha propiciat que, en poc de temps, s’hagen perdut diverses unitats educatives. Per a Àngels Rius, regidora d’Educació, “la Conselleria ha de fer un esforç per evitar que es tanquen més unitats al nostre poble, ja que pràcticament ens trobem ja a mínims”. Segons Rius, “Betxí es veu especialment perjudicat per les retallades perquè només té un centre públic, de manera que té poc de marge per poder distribuir adequadament els alumnes del municipi”.