De conformitat amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE BETXÍ amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i trametre informació relacionada que puga ser del vostre interés. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció PLAÇA MAJOR Núm. 1, 12549 BETXÍ (CASTELLÓ). Si no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per a emprar-les per a les finalitats esmentades.

El enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.